Een beetje geschiedenis

De 3 leliën is ontstaan in 1949 op initiatief van de dekens van Antwerpen. De winkel voorzag de priesters, religieuzen en leken van pastoraal en liturgisch materiaal.

3 Leliën stonden er in de gevel aan de Mutsaertstraat – de bakermat van het liturgisch centrum en religieuze boekhandel.

Met de jaren kwam er een evolutie en verschuiving. De nood aan liturgisch en pastoraal materiaal verminderde.

Een verhuis kondigde zich aan naar de Leopoldstraat. Waar vele jaren "De 3 leliën" een begrip werd voor ieder die op zoek was naar religieuze boeken en producten.

Sedert 2015 is de winkel in de Nationalestraat een plek van zingeving, spiritualiteit en religie. Een belevingswinkel waar iedereen zijn gading kan vinden.

Een bezoek waard

Sedert 2015 kan je ons vinden …

in het hartje van Antwerpen – in de Nationalestraat.

In een straat waar mode, creaties en design sterk aanwezig zijn, bieden wij de zinzoeker een PLEK om "meerwaarde" te ontdekken op vlak van zingeving.

Het interieur van onze winkel nodigt u uit om spirituele parels te ontdekken.

De rust en de stilte van het pand laten u proeven van recente theologische en bijbelse uitgaven.

Naast het groot aanbod aan boeken vind je bij ons de grootste keuze aan wenskaarten in Antwerpen.

Op zoek naar een gepaste tekst, kaars, symbool, boek – kortom een geschenk met een meerwaarde -

in de 3 leliën kan je dit exclusief aanbod vinden.

Schriftlezingen

Wil u graag een abonnement ontvangen voor het liturgisch jaar

B - cyclus - 2020/2021

52 x ondersteuning bij de lezingen van de zondag + feestdagen

Kostprijs voor een abonnement 17 excl de verzendkosten voor binnenland

Contacteer ons voor meer informatie omtrent prijs/ oplage en extra's voor zon/ feestdagen

Herabonneringen starten in september- vraag vrijblijvend info

 

 

Tweedehandsboeken

Een trapje lager ... 2dehands

in onze kelderverdieping ontdek je een ruime keuze tweedehandsboeken.

Groen Geluk

Like onze facebook-pagina

Groen Geluk online !

We werken aan een ecologisch project - GREEN and HAPPY

Met ons aanbod willen we mensen gelukkiger en bewuster maken. De komende maanden presenteren we een ruime keuze aan "monastieke produkten" en geluksartikelen

 

De vertelling

DE VERTELLING

samen met ons team maken wij

Kijktafels - meditatietafels - troosttafels - verteltafels

Op vraag van scholen en organisaties geven wij vormingsmomenten

" Ik zie ik zie wat jij niet ziet " leren kijken met verhalen, creatief omgaan met bijbelverhalen

Stil worden en troost bieden met meditatie en troosttafels

Onze visie

Visie

De 3Leliën is een plaats waar vertrouwdheid en verwondering samengaan. Vanuit die positie krijgt religie en zingeving een plaats in de stad en wordt de christelijke traditie voortdurend herdacht. Door dit te realiseren worden ontmoeting en verbondenheid  gestimuleerd tussen de verschillende actoren in de samenleving.

 

Missie

De 3Leliën is een verkooppunt van religieuze literatuur en andere zaken die zin geven aan het dagelijkse bestaan van mensen. Het is een vertrouwde plaats voor mensen die kerkbetrokken werken. Het is een kans voor ontmoeting met en van zinzoekers en andere ruimdenkenden/ruimhartigen.

We bieden materiaal aan dat mensen ondersteunt in hun zoekproces of in hun engagement. We zijn een schakel in het ontwikkelen van inzichten en overtuigingen van mensen.

Mogelijkheden hiertoe zijn

-          het toegankelijk maken van het christelijke gedachtengoed op verschillende domeinen,

-          impulsen geven om religie bespreekbaar te maken in de publieke ruimte,

-          thema’s aansnijden die de samenleving beroeren en

-          het aanbieden van verhalen en ‘kleine’ dingen van betekenis.

We hopen op een samenleving waarin ieders overtuiging aan bod kan komen en waar gezocht wordt naar een vredevolle manier om met elkaars eigenheid om te gaan. Religie en zingeving zijn daarin onontbeerlijk. De winkel wil daar op haar manier toe bijdragen.

We doen dit vanuit de overtuiging dat het evangelie van Jezus ook vandaag mensen kan aansteken en richting kan geven aan het leven. Dit gebeurt op heel diverse manieren, waarvan de stad getuige is. We staan creatief en nieuwsgierig in het leven. We smeden banden met initiatieven die onze bezorgdheid en opdracht delen.

 

Baseline

3Leliën: trouw, inspirerend, gericht op ontmoeting

Blijf op de hoogte van onze nieuwste aanwinsten!