Een beetje geschiedenis - 65 jaar

De 3 leliën is ontstaan in 1958 op initiatief van de dekens van Antwerpen. De winkel voorzag de priesters, religieuzen en leken van pastoraal en liturgisch materiaal.

3 Leliën stonden er in de gevel aan de Mutsaertstraat – de bakermat van het liturgisch centrum en religieuze boekhandel.

Met de jaren kwam er een evolutie en verschuiving. De nood aan liturgisch en pastoraal materiaal verminderde.

Een verhuis kondigde zich aan naar de Leopoldstraat. Waar vele jaren "De 3 leliën" een begrip werd voor ieder die op zoek was naar religieuze boeken en producten.

In 2015 verhuisde de winkel naar de Nationalestraat. In 2022 werd beslist om de fysieke winkel te sluiten.  

De vzw interparochiaal secretariaat zal vanaf 1 januari 2024 opgaan in een stichting van het bisdom Antwerpen. 

De 3 leliën gaat ONLINE verder met een exclusief aanbod voor religie - zingeving en spiritualiteit. 

Blijf op de hoogte van onze nieuwste aanwinsten!