Webshop Filosofie VRAGEN STAAT VRIJ - A. Van Wierigen / B. Koet

VRAGEN STAAT VRIJ - A. Van Wierigen / B. Koet

ISBN: 9789089724007
€ 24,95
Het stellen van vragen is een van de belangrijkste vormen in de menselijke communicatie. Het gemeenschappelijke aan alle vragen is dat zij bedoeld zijn om iets in beweging te brengen. In deze bundel zijn artikelen samengebracht die het thema van de kunst van het vragen stellen, benaderen vanuit een veelheid aan religieuze en filosofische tradities. Zo wordt stilgestaan bij leraren als Socrates, Jesaja, Jezus van Nazaret, Augustinus, Thomas van Aquino, Martin Heidegger en Charles Taylor en hun gebruik van vragen stellen in hun onderricht. Naast het christendom krijgen ook jodendom en islam aandacht, naast de klassieke Griekse filosofie ook de moderne filosofische stromingen. Prof. dr. Archibald L.H.M. van Wieringen (1963) is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en hoogleraar Oude Testament aan de Tilburg School of Catholic Theology. Prof. dr. Bart J. Koet (1955) is diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam, hoogleraar Nieuwe Testament en bijzonder hoogleraar vroegchristelijke letterkunde aan de Tilburg School of Catholic Theology. De meewerkende auteurs zijn allen specialisten op hun vakgebied. De meesten van hen zijn verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Blijf op de hoogte van onze nieuwste aanwinsten!