Webshop - Boeken - Theologie

(N)IETS VOOR DUMMIES, OVER DE SPIRITUELE COMPETENTIE - THOMAS KNIEPS E.A. 22,50 €
150 PSALMEN VRIJ - HUUB OOSTERHUIS 20,99 €
ABDIJMENSEN - EEN INKIJK IN NORBERTIJNS LEVEN - ELZE RIEMER 19,95 €
ALLEDAAGS GELOOF - HANS GEYBELS 24,95 €
ANTONIUS ONSTERFELIJKE ICOON VAN DE MONNIK - ATHANSIUS VAN ALEXANDRIE 26,90 €
APOSTEL - een 21ste eeuwse zoektocht naar 12 rustplaatsen - Tom Bissell 29,99 €
Affectus De spirituele kracht van vriendschap en liefde - AELRED VAN RIEVAULX 29,90 €
BIDDEN - Theo van den Heuvel 19,99 €
BIJBELS ABC - K.H. Miskotte 19,99 €
BIJBELSE VROUWEN VAN NU - over Maria, lea, Susanna - Kolet Janssen - Pelckmans 24,99 €
BONHOEFFER - DE GLOSSY - spion, predikant, held - Berne Media 8,95 €
BOODSCHAP AAN ELKAAR - André Droogers - SKANDALON 14,95 €
BOUW MIJN KERK WEER OP - Luc Maes 16,00 €
CALVIIJN - een mens dient God - H.J. Selderhuis 24,99 €
CHRISTENEN IN DE SAMENLEVING - Domènec Melé 19,50 €
DARWIN, LIEFDE EN GOD - J.W. Stoop 19,60 €
DE BIJBEL ALS SPIEGEL - Aurelius Augustinus - Speculum 19,95 €
DE BIJBEL IS VAN IEDEREEN - H. Geybels / P. de Vries 19,99 €
DE BROOSHEID VAN HET ZINVOLLE - JOHAN DE TAVERNIER 26,50 €
DE DUIVEL - PHILIP C. ALMOND 22,90 €
DE GEEST ONDERSCHEIDEN - W.M. Dekker / A. Zoutendijk 24,99 €
DE GRONDWET VOOR GELUK - Hein Stufkens - Veltman 17,95 €
DE GROTE SPIRITUELE SHIFT - Brian McLaren - christendom in beweging 22,99 €
DE HAND VAN GOD EN ANDERE VERHALEN - RUARD G 14,90 €
DE JEZUÏETEN - HUN GESCHIEDENIS - JOHN W. O'MALLEY 18,50 €
DE JOODSE OORLOG EN UIT MIJN LEVEN - FLAVIUS JOSEPHUS - AMBO 49,95 €
DE MAAKSCHAPPIJ EN HET EGO - VELLEMAN STEVE 15,00 €
DE MYSTIEK VAN DE ONTMOETING OVER MARTIN BUBER - FRANS HARTENSVELD 12,99 €
DE NIEUWE WIJN VAN DE DOMINICAANSE SPIRITUALITEIT - P.Murray 18,00 €
DE PREDIKING VAN HET O.T. - Spreuken deel 2 - E.W. TUINSTRA 34,90 €
DE PREEK WERKT - DR. J. HOEK 14,95 €
DE ROLLEN VAN DE DODE ZEE 34,95 €
DE SABOTEUR - D. Bonhoeffer - M. Glazenier 15,00 €
DE SLAG OM HET HART - over secularisatie en verlangen - H. Paul 16,99 €
DE SOCIALE NETWERK KERK - ROBIN EFFING 17,99 €
DE U KURVE - Kieran Setiya 18,99 €
DE VRIENDELIJKSTE BRIEF - R. VAN KOOTEN 17,50 €
DEIPER DAN JE DIEPSTE ZELF - DIRK BOONE 22,50 €
DIACONAAL DOEN DOORDACHT - handboek diaconiewetenschap 29,99 €
DIACONAAT? HOE DOE JE DAT ? GELUK -PETERS 12,90 €
DIALOOG MET NOVICEN - Thomas Kempis 14,99 €
DIE WIJ DENKEN - HUUB OOSTERHUIS 14,99 €
DIENSTMAAGD OF VRIENDIN - JORIS GELDHOF 16,00 €
DIETRICH BONHOEFFER - F. Schlingensiepen - Biografie 39,99 €
DIT BROZE BESTAAN - W.M. Dekker - over het geloof in God de Schepper 19,99 €
DOOR HET VUUR VOOR DE ARMEN - HANS VAN REISEN 16,90 €
DROEF GEMOED - Antoine Bodar 9,99 €
EEN GOD DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT? - PAUL KEVERS 22,50 €
EEN WEG NAAR GOD VOOR DEZE TIJD - I. VERHACK - BETSAIDA 12,50 €
EEN WEG VAN DAGEN - H. Oosterhuis 19,90 €
EEUWIG DUURT ZIJN TROUW - Ignatiaanse veertigdagenretraite 14,95 €
EINDELOOS GEDULDIGE LIEFDE - N. Sintobin/ D. van den Akker 12,50 €
ENCYCLOPEDIE VAN DE BIJBEL - in de nieuwe vertaling - JOOP WALDRAM 22,50 €
ENERGIE VAN DE GEEST - P. Troost 22,99 €
GAAT EN ONDERWIJST - grondvragen over evangelisatie - V. NECKEBROUCK - Halewijn 21,50 €
GASTVRIJHEID IS HEILIG - Pierre-F. de Béthune 18,50 €
GEEN VREDE, MAAR EEN ZWAARD - Erik Buys 15,00 €
GEESTELIJKE BRIEVEN - John Chapman OSB 24,50 €
GELOVEN IN DE TOEKOMST - SANDERS/ STERK 12,50 €
GEROEPEN TOT HOOP - Mgr. G. DE KORTE - KOK 16,50 €
GETIJDEN VAN HET LEVEN - over liturgie en bidden - cahiers voor prakt theolo 17 22,50 €
GEVAARLIJKE HERINNERING - ELKE VANDEPERRE 29,00 €
GEVONDEN DOOR LIEFDE - RAHIL PATEL - een hindoepriester ontmoet Jezus 19,99 €
GOD ? - FREDERIC LENOIR 19,95 €
GOD DE LEVENDE - E. Schillebeeckx 18,99 €
GOD EN DE KUNST VAN HET VISSEN - uaknin Marc-Alain - Lannoo 17,99 €
GOD EN IK - wat je van de bijbel kan leren - A. VERHEIJ 18,99 €
GOD IS JONG - Paus Franciscus in gesprek met T. Leoncini 14,90 €
GOD MET ONS - R. Williams 14,90 €
GOD SPREEKT IN DE STILTE VAN HET HART - E. Grasso 12,00 €
GODSLIEFDE - Willem van Saint-Thierry - DAMON 29,90 €
GOUDZOEKERS - abdij Konngshoeven 26,90 €
HANS KÜNG - DOORLEEFDE MENSELIJKHEID 59,99 €
HEILIG GEWOON NU - BERT DICOU - SIGRID COENRADIE 19,50 €
HEILIGE ONRUST - Frits de Lange 17,99 €
HERINNERING EN BELOFTE 50 JAAR VATICANUM II - KARIM SCHELKENS 22,50 €
HERNIEUWDE KENNISMAKING MET HET ONZE VADER - samenstell ICC ICLZ - 3,95 €
HET GEBEURT TE BRUSSEL- KMS 19,50 €
HET GEHEIM VAN VRIENDSCHAP EN INTIMITEIT - INY DRIESSEN 19,50 €
HET GELOOF DAT INZICHT ZOEKT - JOEP VAN GENNIP 23,00 €
HET KRUISLABYRINT - ANDRE F. TROOST 20,00 €
HET LUCASEVANGELIE - NOEL EN KEVERS 24,20 €
HET OOG NAAR BOVEN - J.H. VELEMA 12,50 €
HET WOORD ALS WEGWIJZER - Bart Walgrave 22,50 €
HOE ZULLEN WE LEVEN? - S. Wells - Christelijke kijk op actuele thema's 21,99 €
HOPELOOS HOOPVOL 22,50 €
HUN GOD DE MIJNE, - MARTIN E. BRINKMAN 19,90 €
IK GELOOF - EEN KLEINE KATECHISMUS 10,00 €
IK VERWACHT IETS GROOTS - Catharina Halkes - PELCKMANS 29,95 €
IN HEMELS NAAM - ROCHUS ZUURMOND 16,50 €
IN HET LICHT VAN GODS WOORD - LUC MAES 18,00 €
IN NAAM VAN GOD - KAREN ARMSTRONG 29,90 €
IN VRIJHEID EN UIT LIEFDE - ENZO BIANCHI 18,00 €
IS VRIJHEID ALTIJD BLIJHEID - W. Houweling 15,00 €
ISLAM IN NEDERLAND - PIM VALKENBERG 22,50 €
JEZUS - Shusaku ENDO - het verhaal van een leven 19,99 €
KAN EEN NIEUW CONCILIE DE KERK REDDEN, 9,50 €
KEERPUNTEN - EUGEN DREWERMANN 29,90 €
KLEINE ENCYCLOPEDIE VAN HET CHRISTENDOM - EGINHARD MEIJERING 15,00 €
KRUISWEG VAN DE LIEFDE - KRIS GELAUDE - AVERBODE 15,50 €
KWALITEIT VAN LEVEN - T. Witvliet - het humanisme van Martin Buber 19,95 €
LEESGIDS BIJ HET COMPENDIUM VD CATECHISMUS - ERIC DE BEUKELAER 12,50 €
LEVEN MET DOMINICUS - ARJAN BROERS 14,50 €
LEVEN MET WIJSHEID - Een biografie van Thomas Merton - Jim Forest 29,90 €
LEVEN UIT LIEFDE - Thomas Keating 18,99 €
LEVEN VAN WAT KOMT - Erik Borgman 16,99 €
LIBERAAL CHRISTENDOM - Benjamins ,Offringa ,Slob - SKandalon 21,95 €
MAG HET IETS MEER ZIJN? - T. Zwaenepoel - Jongeren over leven, geloven en dromen 19,99 €
MAG IK ? DANK JE. SORRY - J. BONNY, BURGGRAEVE, VAN HALST - Lannoo 19,99 €
MARIA, dochter, bruid,moeder van het Woord - E. GRASSO 12,00 €
MET HART EN ZIEL GELOVEN - Hoek - VERBOOM 16,99 €
MIJN MOEDER, PAUS FRANCISCUS EN ANDERE VERRASSINGEN - PAUL VAN GEEST 15,50 €
NIET TE GELOVEN - Willie van Peer - de werkelijkheid achter het Nieuwe Testament 24,99 €
NIEUWE STIJLEN VAN EVANGELISATIE - ENZO BIANCHI 17,00 €
ONDER SPANNING - PIETER BOERSMA - STEFAN PAAS 19,90 €
ONGENEESLIJK RELIGIEUS - G. Tempelman 17,99 €
ONGEWILD ALLEEN - INY DRIESSEN 18,50 €
ONTMOETING MET GOD - GERBEN VAN MANEN 26,50 €
ONVERSNEDEN CHRISTENDOM - C.S. Lewis 21,99 €
OP DE LAATSTE RIJ - de kerk, de vrouwen, de synode - L.Scaraffia 18,95 €
OPEN GELOVEN - JAN VOORTMAN - KOK 19,99 €
OVER EUROPA EN ZIJN CHRISTENEN - JACQUES CLAES 22,50 €
POSSIDIUS - Het leven van Augustinus - Damon 19,90 €
PRAKTIJKGERICHT- Handboek voor de hbo-theoloog - JAN HOEK 16,50 €
PROFETEN ZWIJGEN NIET - JAN SOETEWEY 19,90 €
RECHTERS - verklaring van de Hebreeuwse bijbel - DR.K. SPRONK 34,99 €
RIJK LEVEN ZONDER BEZIT - WILLEM MARIE SPEELMAN 14,95 €
SCHOOL VAN DE LIEFDE - G. Aerden - Cisterciënzers en hun spiritualiteit 24,90 €
SECULARISATIE - Herman Paul - Elementaire Deeltjes 59 9,99 €
SECULARISATION & EUROPE - J. van Reeth / B. Pottier 19,95 €
TEGEN-WOORDIG - JEUGD EN GELOOFSCOMMUNICATIE VANDAAG - ELLEN DE BOECK 22,50 €
TOEBEREID VANUIT DE HEMEL - bij het boek openbaring - W à Brakel 19,99 €
TOT GELOOF KOMEN - M. Steegen / Paul Kevers - VBS/Acco 22,50 €
TUSSEN CREDO EN AMEN - A. Milh / S Van Erp 19,50 €
UITVERKOREN VOLK ? - WALTER BRUEGGEMANN 9,99 €
VAN MIGRANT TOT NAASTE - Plaatsmaken voor jezelf - R. de Reuver/ D. Nagy 12,99 €
VAN TABOE NAAR PREVENTIE 4,00 €
VERBONDEN EN VERVREEMD - Wim Dekker - Over de God van Paulus 18,99 €
VERLICHT GELOOF - Gerard Dekker 13,50 €
VERSCHIL MAG ER ZIJN - CARRIE SANDOM 17,50 €
VOLHARDEN IN GELOOF - RONALD BOYD 14,90 €
WAAR IK JE ZOEK - WERNER PIETERSE 19,99 €
WAT IS HEILIG ? - Rowan Williams 19,90 €
WEERBARSTIG GELOOF - GEYBELS EN VAN STICHEL 29,35 €
WEES NIET BEZORGD - Boeddhistische lezing van bergrede - KATHARINA CEMING 16,50 €
WEGEN TOT ONTMOETING - TOON VAN BIJNEN 12,50 €
WERELD ZONDER EINDE - THOMAS KEATING - reflecties op mijn leven als monnik 17,99 €
WERELDRELIGIES IN KORT BESTEK - HUGH P. KEMP 14,99 €
WIE WAS PAULUS WEL ? op zoek naar zijn teksten - C. VERGEER - DAMON 17,90 €
ZADEN VAN CONTEMPLATIE - THOMAS MERTON 19,90 €
ZALIG DE ZACHTMOEDIGEN - Hauerwas - Vanier 12,50 €
ZINGEVING ALS SPEL - ANDRÉ DROOGERS 22,90 €
ZINVOL CELIBATAIR LEVEN - STEFAAN FRANCO 15,00 €
ZO VROLIJK ALS EEN VLINDER - ANDRÉ TROOST 17,95 €
ZWERVEN MET GOD - B. Robertson 16,99 €

Blijf op de hoogte van onze nieuwste aanwinsten!

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod en onze activiteiten, dan kan u zich inschrijven via onderstaand formulier